Kina vil overholde Paris-klimaaftalen

Kina er som verdens største udleder af drivhusgasser en absolut hjørnesten i aftalen fra COP21-mødet i Paris.