Japans befolkning er skrumpet med en million

En stadigt ældre befolkning er en vigtig medvirkende årsag til Japans stagnerende økonomi.