Irakiske fly bomber Islamisk Stat inde i Syrien

For første gang i kampen mod Islamisk Stat har Irak bombet mål i nabolandet Syrien.