FN-styrke i Sydsudan styrkes med 4000 østafrikanske soldater

Sydsudans regering er gået med til at forstærke den fredsbevarende FN-styrke med regional styrke på 4000 mand.