FN: Naturødelæggelse er lige så farlig som klimaændring

FN-møde i Paris om trusler mod naturen kan blive et særligt moment, som klimatraktaten var det i 2015.