FAKTA: Nato har en lille og en stor musketered

Hvis et NATO-land bliver angrebet, er Nato-alliancen ifølge traktat forpligtet til at komme til undsætning.

Efter missilnedslaget i Polen bliver der igen talt om muligheden for, at et NATO-land kan bringe en af de centrale artikler Natos traktat i spil.

Da forsvarsalliancen blev grundlagt med Den Nordatlantiske Traktat i 1949, var hovedformålet at sikre de dengang 12 medlemmer. Herunder Danmark.

Læs her om artikel 4 og 5.

* Artikel 4:

Hvis artikel 4 bliver aktiveret, forpligter et medlemsland – i det her tilfælde Polen – alle lande til at konsultere hinanden, hvis nogle mener, at landets territoriale integritet, politiske uafhængighed eller sikkerhed er truet.

Polen har allerede sagt, at man forventer at udløse artikel 4 i Nato-pagten. Artikel 4 har flere gange været aktiveret af især Tyrkiet.

* Artikel 5: er den centrale artikel i forsvarsalliancen og udgør Natos rygrad. Den bliver også kaldt "musketéreden", og den forpligter alle medlemslandene til at hjælpe det NATO-land, der er blevet angrebet.

Det vil altså sige, at et angreb på ét medlem regnes som et angreb på dem alle.

Men det er yderst sjældent, at den bliver aktiveret. Det er kun sket én eneste gang.

Det var den 12. september 2001, som var dagen efter terrorangrebet i USA, hvor World Trade Center blevet angrebet af to fly og faldt sammen på Manhattan i New York.

Med krigen i Ukraine er artikel 5 blevet mere relevant. Blandt andet har Sverige og Finland søgt om optagelse i alliancen. Blandt andet fordi de to lande, som ligger på grænsen til Rusland, fremover også vil være omfattet af "musketéreden".

Kilder: Den Nordatlantiske Traktat, TV2, Ritzau.

/ritzau/