FAKTA: EU-Kommissionen vil styrke grøn industri på fire måder

EU-Kommissionen ser fire veje til at styrke konkurrenceevnen for europæiske virksomheder i den grønne sektor.

EU-Kommissionen fremlagde i sidste uge udspillet "A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age". Udspillet skal styrke europæiske virksomheder i den grønne sektor.

Det vil ifølge EU-Kommissionen sikre, at virksomhederne kan klare sig i konkurrencen med især USA og Kina. Og medvirke til, at EU samlet set når sine klimamål.

Udspillet blev tirsdag vendt på et ministermøde i Stokholm og skal nu diskuteres på et ekstraordinært topmøde for de 27 EU-landes stats- og regeringschefer i Bruxelles i denne uge.

EU-Kommissionens udspil hviler på fire søjler:

* Enklere regler

Grønne virksomheder skal have hurtigere adgang til tilladelser til nye projekter. Det vil samtidig give hurtigere adgang til at søge og modtage private investeringer og statsstøtte.

EU-Kommissionen vil desuden sikre europæiske virksomheder bedre adgang til råmaterialer gennem en Critical Raw Materials Act og gennemføre en reform af elmarkedet i EU for at sikre virksomhederne adgang til billigere, grøn strøm.

* Øget adgang til statsstøtte

Grønne virksomheder skal have bedre adgang til at modtage statsstøtte. Det skal blandt andet ske ved at give EU-lande videre rammer i forhold til at give statsstøtte. Den skal målrettes virksomheder inden for vedvarende energi, sænkning af drivhusgasser samt energieffektivisering.

Den del af udspillet er blevet kritiseret for især at favorisere store lande som Tyskland og Frankrig, der har råd til at give statsstøtte. Det kan i værste fald skævvride det indre marked, har kritikken lydt fra flere EU-lande.

I udspillet lægger EU-Kommissionen derfor op til, at der også skal findes EU-midler for at sikre en mere ligelig fordeling af statsstøtten mellem EU-landene. Pengene skal primært komme fra ubrugte midler i eksisterende fonde.

EU-Kommissionen ønsker samtidig at etablere en såkaldt suverænitets fond, som skal sikre, at EU er på forkant med kritisk teknologi inden for blandt andet kunstig intelligens.

* Grønne færdigheder hos medarbejderne

Den grønne omstilling vil ifølge EU-Kommissionen kræve, at arbejdsstyrken uddannes og videreuddannes. Målet er, at flere medarbejdere skal have færdigheder, der matcher de grønne virksomhedernes behov.

* Samarbejde og handel

Der skal være fair konkurrence og frihandel, hvis verden skal indfri klimamålene. Det mener EU-Kommissionen. Ifølge kommissionen vil det medvirke til at sikre eksportmuligheder for europæiske virksomheder. Og det vil sikre kritiske råmaterialer til europæiske virksomheder.

Kommissionen samarbejder derfor med USA om at reducere udfordringerne med den amerikanske Inflation Reduction Act. Den truer ifølge Bruxelles med at skævvride konkurrencen, fordi den indeholder milliarder af dollar i statsstøtte til grønne virksomheder i USA.

EU-Kommissionen foreslår desuden øget frihandel og en styrkelse af reglerne for handel via World Trade Organisation (WTO).

Kilder: EU-Kommissionens udspil "A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age".

/ritzau/