FAKTA: Den formelle ramme for EU’s forhold til Rusland

Krim-krisen har skabt tvivl om det 20 år gamle partnerskab mellem EU og Rusland.

EU's udenrigsministre diskuterer på deres uformelle møde fredag og lørdag i Athen blandt andet EU's forhold til Rusland.

Blandt andre den danske og den svenske minister – Martin Lidegaard (R) og Carl Bildt – siger, at det i lyset af Ruslands annektering af Krim-halvøen og krisen omkring Ukraine for tiden ikke giver mening at kalde Rusland EU's strategiske partner.

Forholdet baserer sig på aftalen om partnerskab og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation, der blev underskrevet af EU's ledere og præsident Boris Jeltsin på Korfu i 1994 og trådte i kraft 1. januar 1997.

* Mål:

– At skabe en ramme for politisk dialog og udviklingen af et tæt forhold for at fremme handel, investeringer og et harmonisk økonomisk forhold baseret på markedsøkonomi.

– At styrke politisk og økonomisk frihed.

– At støtte russiske tiltag for at konsolidere landets demokrati, udvikle økonomien og fuldføre overgangen til markedsøkonomi.

– At danne grundlag for økonomisk, social, finansiel og kulturelt samarbejde baseret på principper om gensidig gevinst, ansvar og støtte.

– At fremme aktiviteter af fælles interesse.

– At udgøre en passende ramme for gradvis integration mellem Rusland og et bredere samarbejdsfelt i Europa.

– At skabe de nødvendige betingelser for fremtidig etablering af et frihandelsområde for så godt som alle varer samt betingelserne for fri etablering af virksomheder samt for kapitalbevægelser og handel med serviceydelser over grænser.

* Opdateringer:

– Maj 2003: EU og Rusland enes om at styrke samarbejdet ved at skabe fire fælles rum for 1) økonomi, 2) frihed, sikkerhed og retsområdet, 3) ydre sikkerhed og 4) forskning, uddannelse og kultur.

– Maj 2005: Parterne vedtager en køreplan for at udvikle de fire fælles rum.

– Juni 2008: EU-Rusland topmøde enes om at tage hul på forhandlinger om en yderligere styrkelse af partnerskabet med sigte på at indgå aftalen kendt som "The New Agreement".

– Marts 2014: EU indstiller forhandlingerne om The New Agreement og aflyser næste planlagte EU-Rusland topmøde, der skulle have fundet sted i Sotji i juni 2014.