EU vil sidestille mental sundhed med fysisk sundhed

Hver sjette EU-borger har psykiske problemer. Det skønnes samlet at koste op mod 4500 milliarder om året.

Hver sjette EU-borger har psykologiske problemer. Det skønnes samlet at koste op mod 4500 milliarder om året.

Foto: Johanna Geron/Reuters