EU-Parlamentet vil sætte ind mod forurenende lastbiler

Lastbiler står for godt en fjerdedel af vejtransportens samlede CO2-udslip. Det vil EU-Parlamentet ændre på.