EU-Kommissionen kommer til kort i græsk prognose

Ordet "usikkerhed" går igen og igen i EU-Kommissionens forsøg på at spå om græsk økonomi.