Brasilien vil bekæmpe zika med gammastråler

Virusspredende myg skal gøres sterile ved hjælp af stråling i forsøg på at dæmme op for zikaepidemi.