Vindmøller i Køge Bugt ud i ny høringsrunde

En ny offentlig høring bliver i perioden frem til 6. september sat i gang vedrørende Hovedstadens Forsyningsselskabs ønske om at etablere en vindmøllepark i Køge Bugt. Op til 220 meter høje vinmøller er planlagt at skulle ligge lidt over otte kilometer fra kysten ved Stevns. Selvom, der har været afviklet én høringsrunde allerede, så vurderer Energistyrelsen, at der er kommet så meget nyt til, at der er behov for, at offentligheden høres på ny, inden de kan give en etableringstilladelse til ansøgeren.

Energistyrelsen gennemførte i perioden 9. november 2021 – 20. februar 2022 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark. Men nu vurderer styrelsen, at der er borgere og interessenter bør høres på ny for at sikre en lovlig miljøvurderingsproces for Aflandshage-projektet.