Vi er kommet et langt stykke videre

Vi har nu læst læserbrevet fra Gitte Claumarch (DAGBLADET 21. marts), og vi vil gerne have muligheden for at komme med vores egne holdninger og observationer. Hendes beskrivelse giver udtryk for at være en enstemmig holdning blandt personalegruppen, og det er ikke tilfældet og sandheden.

Vi vil på ingen måde negligere de følelser, som Gitte sidder med eller fratage hendes version af Hotherhaven og dennes ledelse, men blot gøre opmærksom på, at udlægningen ikke afspejler resten af os.

Vores oplevelse er, at vi alle møder ind for at yde den bedste omsorg og pleje af vores beboere med fuld opbakning fra vores leder, som med en åben, inkluderende, og anerkendende ledelse har sat en masse nye tiltag i værk for at fremme et sundere arbejdsmiljø til gavn for os og alle beboerne. Vi er alle i gang med rejsen, som kræver en indsats af os alle, og her står vi sammen og løfter i samlet flok.

Med ny leder følger forandringer ren ledelses- og retningsmæssigt. For nogle kan dette føles som overvågning, mens det for andre mere giver et billede af at have en ansvarlig leder, som er lyttende, opmærksom, inkluderende og nærværende. Det handler allermest om, at vi, som er med på rejsen, også har en interesse i at gøre en forskel for den enkelte beboer og teamet som helhed. Vi er i gang med at øge trivslen, arbejdsglæden, og højne arbejdsmiljøet. For os handler det om at spille hinanden stærke, lytte til hinanden og blive bedre til at snakke om problemstillinger i åbent forum.

Vi vil ikke have hængende på os, at ændringerne går ud over vores beboere, da ændringerne de sidste par måneder kun kommer vores beboere til gode. Vi højner kvaliteten af vores arbejde og den pleje, som vi leverer, og som samtidig giver os et overskud i form af tid til endnu flere aktiviteter til beboerne.

Vi er nu fuldt normeret, hvilket giver rig mulighed for vidensdeling på tværs af personalegruppen samt et godt og sundt læringsmiljø i form af tværfagligt samarbejde.

Tidligere elever søger om fastansættelse, da de udtrykker glæde ved at være her.

Vi er en gruppe, der griner, reflekterer og sparrer med hinanden, og sammen skaber en arbejdsglæde, som har manglet gennem årerne. Det smitter positivt af på vores beboere og skaber tryghed, livskvalitet og trivsel, som er formålet med forandringer.