Velkomst-arrangement for kommunens nye borgere udskydes til senere