Vejdirektoratet er enig med Stevns: Statsvej flytter nordpå

Stevnstrafikken: I et notat til Folketingets transportudvalg indstiller Vejdirektoratet, at arealreservationerne for begge de sydlige linjeføringer droppes og beder i stedet politikerne give et bud på linjeføringerne for en kommende VVM-undersøgelse.

Flagermus i Vallø Storskov kan fælde drømme om ny statsvej

Flagermus i Vallø Storskov kan fælde drømme om ny statsvej

I december anbefalede Stevns Kommune i et høringssvar til Vejdirektoratet, at begge de sydlige linjeføringer for en eventuel statsvej mellem Stevns og Sydmotorvejen bliver ophævet. Samme synspunkt gjorde daværende borgmester Anette Mortensen (V) gældende på et møde med transportminister Benny Engelbrecht (S), hvor også Køges borgmester Marie Stærke (S) deltog.