Vandværkerne har ingen forsyningsproblemer

Vandværkerne har ingen forsyningsproblemer

Boring ved Store Heddinge Vandværk (Arkivfoto)

Stevns: Der er 22 almene vandforsyninger i Stevns Kommune, hvor de fleste har indbyrdes samarbejde med vandleverancer, såfremt der skulle opstå problemer et sted.

Stevnsbladet har talt med flere af de lokale vandværker om situationen på Stevns med mindre nedbør, skaber problemer med forsyningssikkerheden.

Først om mange år

Bestyrelsesformand Bjarne Larsen oplyser, at værket ikke har problemer med vandforsyning.

– Der er rigeligt med vand, men vandspejlet har sænket sig i de seneste år. Og jeg har godt set, at der er sket noget med de små søer i vores område, siger han.

Den samme melding kommer fra både Strøby Egede Vandværk og Store Heddinge Vandværk.

– Vi har ingen aktuelle problemer med vandet, som er fra stabile boringer, hvor vi henter vand som er 30-50 år gammelt. Så hvis den seneste tørkeperiode ændrer på det, vil det først kunne ses om 10 år eller mere, siger Strøby Egedes driftsleder Carsten Wiinblad.

– Der er rigeligt med vand i vores boringer, som også går dybt. Så ingen problemer med forsyning herfra, siger Axel Mølgaard Andersen fra Store Heddinge Vandværk.

Heller ikke Hellested Vandværk har aktuelle problemer.

– Hvad angår regnmængder ligger vi tilsyneladende i den lave ende for landet. Hellested Vandværks pejlinger ligger inden for samme interval siden 2003 med de forventede årstidsvariationer, lyder det fra formand Nils H. Toubro.

Ingen vandmangel

Stevns Kommune har heller ikke observeret problemer for vandforsyningen.

Miljømedarbejder, Mette Iwanouw Creutzfeldt, fra Natur- og Miljøafdelingen, fortæller, at pejlinger af grundvandsspejlet i det primære magasin afspejler ikke nødvendigvis vandniveauet i åer og søer.

Stevns Kommune har ikke data fra pejlinger liggende i kommunen, da alle pejlinger for det primære grundvandsmagasin indberettes til den fælles database Jupiter, hvor interesserede kan få et muligt overblik.

– Vi har i kommunen eksempelvis ikke en graf over tidlig udvikling af grundvandsspejlet i det primære grundvandsmagasin for hele kommunen. Vi har heller ikke kendskab til at vandværkerne mangler vand, understreger hun.

sky