Valg til Ældrerådet

Kirsten Ambus, medlem af Ældrerådet Steendysse-Åsen 9 Blistrup 3230 Græsted

debat Som medlem af Ældrerådet i Gribskov Kommune vil jeg opfordre interesserede til at stille op til Ældrerådsvalget. Her kan du være med til at sikre gode vilkår for ældre i Gribskov Kommune.

Det er nu, du skal overveje, om ikke du skal bringe din viden og dit engagement i spil!

Som medlem af ældrerådet har du mulighed for aktivt og direkte at påvirke forholdene til gavn for alle ældre i Gribskov Kommune.

I rådet drøfter man generelle problemstillinger – såsom:

o antallet af plejehjemspladser

o hjemmeplejen

o indsatsen for demente og deres pårørende

o hvad sker der når jeg bliver udskrevet fra hospital

o genoptræning

o motion for ældre

o adgang til naturoplevelser og meget mere.

Som medlem af rådet kan du også være bindeled mellem foreninger og/eller enkeltpersoner.

Enhver, som på valgdagen er fyldt 60 år og som har fast bopæl i kommunen kan stille op.

Fristen for anmeldelse af kandidatur er den 1. oktober 2021 – så vær OBS på Gribskov Kommunes hjemmeside!

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021.