Tre Hårlev-par og kommunen mødte op foran syv dommere

Højesteret: En årelang strid bliver afgjort ved domsafsigelse i Højesteret næste fredag 3. februar. Det sker efter dagen i går, hvor de respektive advokater for henholdsvis kommunen og tre ægtepar fra Hårlev afviklede deres procedure i en sag om hævd på jord. En sag som kommunen først vandt i byretten og borgerne dernæst vandt i Østre Landsret.

Strid om jord: Tre par og en kommune mødte op foran syv dommere i Højesteret

De tre ægtepar, der ejer de omstridte ejendomme i Hårlev var alle mødt op som tilhørere i Højesteret onsdag. De vil meget gerne stå frem, men ikke udtale sig før dommen er afsagt. Det er dog ingen hemmelighed, at det har været en meget belastende sag for dem igennem de 10 år, hvor den har kørt ved forskellige instanser. Bagerst fra venstre er det Jytte og Knud Jensen samt Brian og Anne Kathrine Lund Quottrup. Forrest er det Jette og Jens Viggo Moesmand. Foto: Erik Nielsen