Task force-sagen fylder stadig meget

Udvalgsformand: Anette Mortensen V) er i den nye Kommunalbestyrelse gået fra at være borgmester til at have ansvaret for et udvalg, hvor alle hendes politikerkolleger er nyvalgte i Kommunalbestyrelsen. Mød hende i et interview om, hvad hun forventer sig af Børn-, Unge- og Læringsudvalget i de næste fire år.