Tanja Larsson klar til sin første store sag på tinge – Østbanen