Sygefravær stiger i kommunen

Landets kommuner under ét havde sidste år det højeste sygefravær siden 2008. Tallet stiger også i Stevns Kommune, som nu ligger over landsgennemsnittet.

Sygefraværet steg i 2021 - og der er ikke nogen entydig forklaring på det, siger HR-chef Anton Svendsen fra Stevns Kommune. Modelfoto

For blot nogle år siden kunne Stevns Kommune bryste sig af, at medarbejderne havde et lavt sygefravær sammenlignet med andre kommuner. Det lykkedes at få antallet af sygefraværsdage ned efter en fælles indsats vedtaget i kommunens MED-udvalg, der rummer både ledelse og medarbejdervalgte repræsentanter.