Svar til Anita Pedersen

Salg af Kystvejen 270 er lagt ind i budgettet

Rikke

Kære Anita Pedersen, som tidligere skrevet i læserbrevssvar og senest fremført på ugens vælgermøde i Strøbyhallen, er det en enig Kommunalbestyrelse, der står bag salget af området ved Kystvejen 270. Dette enten i form af beslutning i udvalg eller ved at stemme for det budget, hvori salget af området indgår.

Der er også fremført, at i den lokalplanproces der pågår, vil tingene falde på plads i forhold til bl.a. antal grunde, udformning, størrelse på husene, stier, grønne områder og udsigtskiler. De ting der gør, at vi kan indpasse de nye huse i det eksisterende sommerhusområde.

Hvem du skal stemme på, er jo heldigvis et helt personligt valg. Vi håber jo på, at den valgkamp vi er midt i, kan give nogle svar frem mod den 16 november.

Emnet om hvordan vores landsbyer skal se ud, blev berørt på torsdagens vælgermøde i Landsbyforum Stevns, hvor temaet var bevar og styrk vores Landsbyer. Her blev den landsbystrategi, som den nye Kommunalbestyrelse skal arbejde med, omtalt. En strategi der tager udgangspunkt i den enkeltes landsby kvaliteter, og hvor målet er udbygning af det gode landsbyliv.

Line Krogh Lay (B)

Henning Urban Dam (A)

Flemming Petersen (V)