Supersygehuse og havvindmøller

Kortgrafik: Engergistyrelsen

Af Bjarne Hilmersson, Strandmældevej 2, Strøby Egede

Hvad har supersygehuse og havvindmøller med hinanden at gøre?

De er begge politisk bestemte, koster samfundet milliarder, opført før erfaringerne er hentet fra første byggeri. Skal man så lade være med at opføre dem. Nej.

De er jo politisk bestemt.

Vi bør og burde blive klogere, indhente erfaring og undgå de store problemer der følger. Dette fortæller supersygehusbyggeriet, med de mange byggeskandaler os. Men det gør vi ikke. Desværre.

De samme fejl sygehusbyggeriet giver, med for voldsom opstart, begår vi også på havvindmølleområdet. Manglende viden og erfaring, om vi bruger den rigtige fremgangsmåde. Nok sikkerhed. Konsekvenserne. Havvindmøllerne bliver højere og højere. Risici bliver målt på tegnebrædtet, med risici der ofte viser sig, ikke holder vand.

Det minder om Don Quixote og vejrmøllerne.

Fortalt i overskrifter og forudsigelige høringsrunder. Som, Tårnhøje energipriser vælter økonomien. Energikæmper sætter skub i historisk udnyttelse af havvind. Store vindmølleparker på havet.

Hvem får gevinsten fra havvindmøllerne. Kapitalstærke firmaer. Staten. Borgere der bliver utilfredse med udsigten, contra de der bliver glade for den nye udsigt. Støj. Lys. Ødelæggelse af havbund og fiskeri. Følelserne er på spil mellem kapitalen/energibranchen og borgerne.

Selv kirkeministeren blander sig i debatten. Menigheden skal ikke blande sig, for ingen møller vokser jo ind i himmelen.

Stevns kommune deltager også i debatten. Ikke mindst borgmesteren, der har en mening som vinden blæser.

Havvindmøller skal ud på havet, langt ud, den ene dag, og tæt på den anden. Og hvad med møllehøjden? Det kommer an på antallet mener borgmesteren. Hvorefter han spørger 4000 borgere om råd i et spørgeskema, der forandrer sig i udførelsen som en vejrudsigt. Handler det om ansvar?

I Dagbladet Stevns kunne vi 17. marts læse om et nyt havvindmølletiltag, Krigers Flak ll. Det blev holdt af Energistyrelsen som et Drop-in møde på Rødvig Kro 16 marts. Der var ingen oplæg på mødet, hvor og hvis man havde forventning om at høre sidste nye udvikling på havvindmølleområdet, men kaffe og kage var der.

Man kunne stille spørgsmål. Ønskede man disse blev hørt, skulle det så sendes som høringssvar til Energistyrelsen, inden 31. marts klokken 12. Om havvindmøllerne kan blive en naturkatastrofe, får vi ikke svar på. Måske om et år. Svarede Energistyrelsen. Måske.