Strøbyhjemmets sidste beboer vinder retssag over kommunen og kan blive boende