Stevns’ verdensmål med på Folkemødet

Stevns’ verdensmål med på Folkemødet

KlausS

Line Krogh Lay (R) fra kommunalbestyrelsen på Stevns var med på Folkemødet for at fortælle om kommunens klimaarbejdsgruppe og for at få kontakter og udveksle gode idéer.

Bornholm: Det er niende gang, at der afholdes Folkemøde på Bornholm, og i år er der dømt Verdensmåls-Folkemøde med over 20 events.

Også repræsentanter fra Stevns Kommune deltager.

FN organisationer deltager

Der er otte FN-organisationer fra FN Byen er med på årets Folkemøde, der i år står i Verdensmålenes tegn, og der vil bl.a. blive drøftet:

Hvordan bekæmper vi klimaforandringerne med kendt og ny teknologi? Hvem har ansvaret for, at vi ikke taber generationer af flygtningebørn på gulvet? Og hvad gør FN for, at flere investeringer er bæredygtige og støtter op om verdensmålene?

Arbejdsgruppe på Stevns

Kommunalbestyrelsen på Stevns har netop nedsat et såkaldt paragraf 17 stk. 4 udvalg, som er et underudvalg, som evt. kan fungere som rådgivende eller forberedende udvalg.

Denne særlige arbejdsgruppe af borgere og politikere, skal udvikle rammer for bl.a. bæredygtigt byggeri på Stevns, og Line Krogh Lay (R) skal stå i spidsen for at fremme FN’s Verdensmål på Stevns.

Line Krogh Lay er med

Det radikale kommunalbestyrelsesmedlem fra Stevns er taget til Folkemødet i Allinge.

– Mit hovedfokus vil være at samle viden til det kommende arbejde i borgerudvalget, der skal arbejde med bosætning og verdensmålene, forklarer hun og fortsætter:

– Jeg er bl.a. inviteret til et netværksmøde, hvor jeg sammen med en bred vifte af andre politikere, eksperter og interessenter skal drøfte arbejdet med FN’s 17 Verdensmål. Mit hovedfokus er på at indsamle viden, skabe kontakter og fortælle om det arbejde vi skal i gang med, slutter Line Krogh Lay.

sky

Stevnsbladet har lavet dette logo til arbejdet for FN’s verdensmål på Stevns.