Stevns fastholder nordlig statsvej, men udsætter den endelige beslutning

Statsvej: En enstemmig kommunalbestyrelse på Stevns imødekommer Køges ønske om at vente med at fastlægge linjeføringen, men tilkendegiver samtidig, at vejen bør lægges som langt mod nord som muligt.

Beslutning om statsvejen udsættes et halvt år

Mens trafikken gennem Køge buldrer afsted, tager politikerne nu en pause for at diskutere statsvejens forløb med borgerne. Men Stevns har gjort sin stilling op. Arkivfoto