Spørgsmål og svar om Holmegaardshuset

Det smerter, når gigttilbuddene mangler i Stevns

KlausS

Kære Borgmester Anette Mortensen.

Tak for dit svar på vores spørgsmål, som dog henleder os til nye spørgsmål:

Vi bliver meget nysgerrige på dit udsagn om, at du i høj grad mener, at Stevns kommune lytter til borgerne. Det vil vi da meget gerne have uddybet, da vi er af den holdning, at hvis du havde lyttet til os, ville du sidde inde med en anden viden end du tilsyneladende gør, så giv os gerne nogle eksempler på, at Stevns kommune lytter til borgerne i børnesager. Vi beder om generelle eksempler – ikke personfaglige.

Du svarer også, at den seneste tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst pr. 17.12.20 vedr. Holmegaardshuset ikke rejser kritik af stedet. Vi citerer her fra rapporten:

"Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i middel grad møder borgerne med respekt, for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed".

Vi mener helt klart, at det er kritisabelt, at borgernes retssikkerhed kun i middel grad bliver respekteret, men måske er Stevns kommune af en anden holdning? Det vil vi da gerne høre din og forvaltningens mening om.

I vores optik burde Stevns kommune indstille brugen af Holmegaardshuset ligeså snart, at tvivlen opstår. Stevns kommune har haft flere "uheldige" sager fra Holmegaardshuset, men ingen i kommunen ønsker åbenbart, at gennemgå sagerne og finde ud af, hvad der reelt er foregået.  Ingen i Stevns kommune ønsker at møde disse borgere og høre deres side af sagen. Hvorfor er det, at Stevns kommune ikke tør tage ansvaret og lytte til borgerne? Hvad er det, man ikke vil røre ved?

En yderligere årsag til vores frustration over kommunens manglende ageren er, at det i aktindsigt udskrevet af Stevns kommune fremgår, at ved sammenligning af pris på opholdssteder, er Holmegaardshuset markant billigere, hvilket forvaltningen tidligere har sagt, intet har på sig. Pudsigt nok fremgår det ligeledes af aktindsigt, at tilbuddet på Holmegaardshuset kan opsiges fra dag til dag og ikke som andre steder pr. hele måned. Endnu mere pudsigt er det, at det er Holmegaardshuset der vælges, på trods af, at begge opholdssteder har ledige pladser, men det er måske tilfældigt? Vi kan blot tilføje, at også her hænger pris og kvalitet sammen.

Hvorfor vil Stevns kommune ikke sikre borgernes retssikkerhed i disse sager, på trods af, at det ifølge omtalte tilsynsrapport tydeligt fremgår, at Holmegaardshuset ikke er i stand til det?

Med venlig hilsen

Lotte Pedersen, Sognevej 42, Valløby, 4600 Køge

og

Christina Hoffmann Nielsen, Jernbanegade 4a, 4th, 4660 Store Heddinge

Svar til Lotte og Christian

Jeg vil henvise til mit tidligere svar og har ikke yderligere at tilføje. Kommunalbestyrelsen har valgt at afvente rapporten fra Socialtilsyn Øst, en rapport som vi i skrivende stund endnu ikke har modtaget.

Med venlig hilsen

Anette Mortensen

Borgmester