Spilledåsen klarer sig trods vigende billetsalg

rytmisk musik: Spillestedet så på sin generalforsamling tilbage på et år, hvor konkurrencen om publikum er skærpet, og lysten til at gå til en koncert er faldende. Den tidligere formand er nu udnævnt til æresmedlem.

Publikum svigter de rytmiske koncerter
Mange af Spilledåsens koncerter var sidste år tyndt besatte på tilhørerrækkerne, men da Lis Sørensen med band spillede i Snurretoppen, var alle pladser revet væk. Foto: Sabine Kleinhout

Kulturforeningen Spilledåsens formand: Rolf Persson var godt klar over, at han brugte en slidt bemærkning, da han i sin beretning til generalforsamlingen kaldte 2022 for “et specialt år”. Ikke desto mindre fastholdt han, at der var dækning for ordene.

For oven på to år med corona, hvor en række koncerter blev aflyst og flyttet, mens andre blev gennemført med krav om afstand og mundbind, fulgte krigen i Ukraine og deraf følgende kraftigt stigende priser på det meste og brændstof i særdeleshed. Så folk skal spare, og det første sted, hvor det kan mærkes, er udgiften til fornøjelser – herunder koncerter og andre kulturoplevelser.

Det har kunnet mærkes på antallet af solgte billetter til Spilledåsens arrangementer, og i december sidste måtte foreningen for første gang i sin 29-årige historie aflyse en koncert på grund af manglende billetsalg. Det gik ud over julekoncerten med Veronica Mortensen, der kun nåede at sælge ni billetter, før den blev taget af plakaten. Andre koncerter blev dog udsolgt, så totalt set er situationen ikke kritisk, understregede Rolf Persson.

En anden udfordring for Spilledåsen er, at der er kommet øget konkurrence om publikum på Stevns efter, at bl.a. Harmonien og Stevns Klint Experience har slået sig op som koncertarrangørerne. Rolf Persson slog dog fast, at det næppe har betydet nogen nævneværdig nedgang i billetsalget, fordi spillestederne i hans optik appellerer til hver sit publikum. Og så er Spilledåsen “ubetinget det bedste sted at opleve en koncert. Det foregår i et hyggeligt rum med en fremragende akutisk, du sidder godt og ikke mindst: du bliver betjent af kompetente og søde mennesker”, slog han fast.

Blandt de øvrige emner i beretninger var en ny strategi for annoncering i de lokale aviser, og den har allerede givet bonus i form af flere solgte billetter til koncerterne.

Rolf Persson takkede Stevns Brand Fond for at have doneret penge til et nyt fadølsanlæg i Snurretoppen efter, at det gamle uheldigvis var stået af og truede med at aflyse kommende koncerter.

Det var hans første formandsberetning efter, at den mangeårige formand: Poul Erik Madsen i årets løb valgte at stoppe i bestyrelsen. I den anledning har den tilbageværende bestyrelse besluttet at udnævne ham til æresmedlem af foreningen.

Ved valget til bestyrelsen var der genvalg til Rolf Persson og Tommy Ebbesen. Finn Holmager ønskede ikke at genopstille og blev erstattet af Pia Fürst, der hidtil har været suppleant. Nye suppleanter er Anette Przeklasa og Finn Holmager.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Rolf Persson (formand), Britt Kjær (næstformand), Lars Reimer (kasserer), Lars Thorup Jeppesen (booker), Tommy Ebbesen (sekretær), Søren Hall og Pia Fürst (bestyrelsesmedlemmer).