Snearbejdet fordelte sig skævt

Foto: Elmer Madsen