Skrædderen der kunne sin lokalhistorie

Nekrolog: En af af Vallø Lokalhistoriske Arkivs trofaste fortællere er gået bort. Dan Pedersen blev 95 år.

Nekrolog: Dan Pedersen er død - udgav bog som 91-årig

Dan Pedersen ses her foran sit fødehjem i Lille Tårnby, da han som 88-årig havde udgivet en bog om livet i den lille by, hvor han som dreng gravede tørv ned til Ådalen. Foto: Erik Nielsen

Dan Pedersen blev født i 1927 i Lille Tårnby. Her voksede han op på et statshusmandssted som én af de fire sønner, der under krigen lærte, hvordan man graver tørv i mosen ned til Ådalen.

Det er mere end 95 år siden, at han kom til verden. I lørdags sov han ind efter et langt og aktivt liv.

Som ung kom han til Hårlev. Det var her, at han lavede gymnastik, spillede fodbold og blev formand for boldklubben i en periode i 50’erne. Ikke mindst åbnede han et skrædderi på Hovedgaden.

Herfra holdt han sin lille forretning kørende i 15 år, inden han skiftede udvikling og syning af Østbanens uniformer ud med at tegne og sy telte på Kjeldsens Fabriker i Køge. Undervejs tegnede og byggede han også familiens hus på Birkeallé 2 i Hårlev, hvor han boede i fem år med sin første hustru: Inge og familiens tre første børn. Efter at han flyttede til Virum i 1967, kom der yderligere et barn til.

Dan Pedersen har altid været nysgerrig og opfindsom. Derfor faldt det ham let at tegne og udvikle et utal af campingtelte, spejdertelte, læskærme, fortelte og teltvogne for forskellige fabrikker.

Hjem til Hårlev

Efter at han sluttede sit arbejdsliv som produktionschef på en teltfabrik i Viby, kom Dan Pedersen igen hjem til Hårlev, da han sammen med sin anden hustru købte andelsboligen på Nordmarken 9, kun små 100 meter fra sit gamle hus Birkeallé 2.

Gennem hele sit liv har han været levende optaget af sin familie og slægt. Han var aktiv i både Herfølge og Hårlev som slægtsforsker. Han har også udgivet forskellige historiske bøger, bl.a. om Scheels Hospital i Herfølge og om fødestedet: Lille Tårnby.

Bogen udkom på hans 88 års-fødselsdag – naturligvis udgivet af Vallø Lokalhistoriske Arkiv, der har nydt godt af hans store viden om lokalområdet.

Udgav bog som 91-årig

Tre år senere – da han var fyldt 91 år – udgav Dan Pedersen den bemærkelsesværdige bog: En Stevnspiges erindringer om sin svigerinde: Karen Larsen fra Klippinge, der under Anden Verdenskrig forelskede sig hovedkulds i en tysk soldat: Jan Fahl fra Kiel. Hun fødte deres fælles barn, men faderen så hun aldrig igen – han forsvandt under krigen og er formentlig faldet ved fronten i Boesnien-Hercegovina.

Dan Pedersen havde møjsommeligt læst svigerindens dagbogsblade og stykket dem sammen til en læseværdig bog om hendes skæbnesvangre liv. Det er en beretning om en ulykkelig kvinde, der måtte gå uendelig stor modgang igennem i en tid, hvor forståelsen for kærlighed til tyske soldater kunne ligge på et meget lille sted.

Selv delte han ofte ud af sin store viden om lokalsamfundet i gamle dage og var en drivende kraft i det lokalhistoriske arkiv på Hårlev Bibliotek. Efter at han nu er gået bort, lever mindet om den indsats videre i hans udgivelser gennem tiden.

Dan Pedersen efterlader sig børn, børnebørn og oldebørn. Han bisættes fra Hårlev Kirke tirsdag 31. januar kl. 13.00.