Sådan sender du indsigelse om Kriegers Flak

Den danske regering indgik sammen med Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten et energiforlig den 22. marts 2012.

Forliget betyder blandt andet, at der skal opføres 600 MW havmøller på Kriegers Flak. Havmøllerne kan producere strøm svarende til cirka 600.000 husstandes forbrug.

Kablet er bestemt til at gå i land lige syd for Rødvig, hvorefter det skal graves ned hele vejen ind over halvøen for at blive koblet på en ny transformerstation ved Tolstrup gårde syd for Køge.

Der har været holdt to omgange med borgermøder på Stevns allerede – og nu har borgere, organisationer og erhvervsliv samt andre med interesse i projektet igen mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser frem til den 4. december.

Indsigelser og bemærkninger kan sendes til Naturstyrelsen på e-mail nst@nst.dk eller på adressen Haraldsgade 53, 2100 København Ø