S tager formandspost i udvalg

konstituering: Tim Christensen (S) overtager midlertidigt formandsposten i Social og Sundhedsudvalget, mens partifællen: Steen S. Hansen har orlov.

Her er den nye, midlertidige formand for Socialudvalget