S er nu større end V på Stevns

medlemstal: Med en lille fremgang i medlemstallet har Socialdemokratiet nu marginalt flere medlemmer end Venstre. Det er første gang i nyere tid, men skyldes dog først og fremmest, at Venstre har tabt terræn.

S er nu det største parti på Stevns

På den socialdemokratiske generalforsamling onsdag aften på Restaurant Udsigten i Strøby Ladeplads kunne forkvinden: Vichy Løvskjold glæde sig over, at partiforeningen ved årsskiftet havde 159 betalende medlemmer. Det er en lille fremgang på fire siden sidste år, hvilket er helt normalt i et valgår.

Men hun nævnte dog ikke i sin beretning, at partiforeningen dermed for første gang i nyere tid nu er den største i Stevns Kommune – målt på antal medlemmer. Det kan slås fast efter, at Venstre på sin generalforsamling for tre uger siden oplyste, at partiet ligeledes pr. 31. december 2022 havde 155 medlemmer. Det var netto en fremgang på ét medlem efter et turbulent år, der havde budt på såvel ind- som udmeldelser.

Den socialdemokratiske føring må dog betegnes som marginal, idet den blot er på fire personer, og både Socialdemokratiet og Venstre har historisk haft betydeligt flere medlemmer end i dag.

Ved det seneste kommunevalg i 2021 blev Socialdemokratiet lidt større end Venstre i Stevns Kommune (24,5 mod 23,8 procent), og dette størrelsesforhold afspejles nu også i medlemstallet.

Vicky Løvskjold aflagde sin første beretning efter, at hun sidste år blev valgt som forkvinde for Socialdemokratiet på Stevns. Foto: Henrik Fisker

Ny kasserer

På generalforsamlingen tog partiforeningen afsked med Jette Olsen, der har ønsket at stoppe som kasserer. Hun fik en varm takketale fra forkvinden, en buket blomster og en halskæde med en symbolsk rose som vedhæng. Hun fortsætter dog som suppleant til bestyrelsen. Som ny kasserer blev Helene Toppenberg valgt uden modkandidat og med akklamation.

I årets løb er Nina Kjær og Niels Pors udtrådt af bestyrelsen, og i deres sted er suppleanterne: Tina Plenge og Henrik Sørensen indtrådt. De blev begge valgt som fuldgyldige medlemmer, mens Ib Petersen stillede op til genvalg og blev valgt.

Som følge af den hyppige udskiftning foreslog Vichy Løvskjold en vedtægtsændring, der giver mulighed for at vælge to til tre bestyrelsessuppleanter i stedet for blot to. Det blev vedtaget uden debat, og herefter kunne Jette Olsen, Christian Lipke Stich og Niels Erik Villadsen vælges som suppleanter i nævnte rækkefølge.