Rapport om statsvejen er forsinket

Daværende borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) fik på et møde i Solgårdsparken i juni 2016 tilsagn fra daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) om en statslig undersøgelse af linjeføringen for en ny vej fra Stevns til motorvejen. Rapporten ventes offentliggjort i slutningen af august. Foto: Henrik Fisker
Daværende borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) fik på et møde i Solgårdsparken i juni 2016 tilsagn fra daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) om en statslig undersøgelse af linjeføringen for en ny vej fra Stevns til motorvejen. Rapporten ventes offentliggjort i slutningen af august. Foto: Henrik Fisker

Det har i et mere end et år været meldt ud, at Vejdirektoratets rapport med analyse af de foreslåede linjeføringer fra Stevns til motorvejsnettet ville foreligge inden sommerferien. Men rapporten lader vente på sig.

– Vejdirektoratet har meddelt, at rapporten bliver cirka to måneder forsinket og ventes offentliggjort i slutningen af august, oplyser vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann til DAGBLADET Stevns.

Årsagen til forsinkelsen er, at direktoratet ønsker, at alle tal og beregninger skal sikkerhedsvalideres, inden de offentliggøres.

Det har i politiske kredse i både Køge og Stevns længe været ventet, at direktoratet vil pege på den nordlige linjeføring som den samfundsøkonomisk mest rentable. Den tager udgangspunkt i Strøby Egede og går nord om Herfølge for at ramme Sydmotorvejen et sted mellem de eksisterende afkørsler ved Lellinge og Herfølge. Den anden rute, som er i spil, går fra Klippinge til Hårlev (Tingvejen) og herfra videre forbi Endeslev gennem den sydlige del af Vallø Storskov for at munde ud ved Slimmingevejens udmunding syd for Herfølge. Herfra er der adgang til den eksisterende afkørsel på Sydmotorvejen.

Men om formodningen i de to kommuner holder stik, må vi vente en god måneds tid endnu med at få at vide. DAGBLADET erfarer, at Vejdirektoratet har sendt en foreløbig konklusion med kortbilag til begge kommuner i juni, men en anmodning fra avisen om aktindsigt er blevet afvist med henvisning til, at tallene ikke er validerede og dermed ikke endelige.

Men de få politikere, der har set tallene, har dermed fået et forspring til at forberede sig på, hvad de vil sige, når den endelige rapport fra Vejdirektoratet foreligger.