Projektfasen af vindmøllepark kulminerer hen over og ud for Stevns