Politisk drilleri eller en gestus til Rødvig?

Steen S. Hansen - var det politisk drilleri eller en gestus over for Rødvigs arbejdsgruppe, da han valgte at sætte punktet om en hal i Rødvig på Kommunalbestyrelsens dagsorden? Foto: Henrik Fisker
Steen S. Hansen – var det politisk drilleri eller en gestus over for Rødvigs arbejdsgruppe, da han valgte at sætte punktet om en hal i Rødvig på Kommunalbestyrelsens dagsorden? Foto: Henrik Fisker

Det tog Kommunalbestyrelsen næsten en time at behandle forslaget fra Steen S. Hansen om at reservere de afsatte penge til en multihal i Rødvig til et andet halbyggeri i havnebyen. En stor del af debatten gik med at kritisere forslagsstilleren for at gribe forstyrrende ind i udvalgsarbejdet, idet Natur-, Fritids- og Kulturudvalget (NFK) allerede er i gang med sagsbehandlingen og forventes at aflevere en indstilling til næste kommunalbestyrelsesmøde.

Borgmester Mogens Haugaard (V) mente på den baggrund, at sagen kun var udtryk for politisk drilleri fra oppositionen, og hans gruppeformand: Bjarne Nielsen havde denne kommentar til Steen S. Hansen:

– Før man rejser en sag i Kommunalbestyrelsen, bør man måske overveje, om den ikke burde behandles i udvalget først. Vi anbefaler, at vi sender sagen tilbage til NFK og lægger pengene til projekt Multihal tilbage i kommunekassen.

Steen S. Hansen forsvarede sin fremgangsmåde:

– Det gør jeg, fordi mange mennesker er blevet skeptiske over for, om hallen i Rødvig i det hele taget bliver til noget. Bliver pengene i Rødvig, som borgmesteren har lovet? Derfor ønsker jeg, at Kommunalbestyrelsen sender et klart signal til borgerne i Rødvig om, at løftet står ved magt, og det håber jeg, at alle kan stemme for, sagde han.

Læs hele reportagen fra kommunalbestyrelsesmødet i DAGBLADET Stevns fredag