Politikere har glemt hvad de lovede i valgkampen

I valgkampen var ét af de varme emner ønsket eller forslaget om, at den varme mad til vores ældre borgere på plejecentrene skulle laves tæt på beboerne ude på det enkelte plejecenter. Men fire udvalgsmedlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten ønsker desværre ikke, at der skal arbejdes videre med forslaget.