Plejefamilier kan være fremtidens gave

Lad os nu samarbejde om fremtidens Stevns

Rikke

Af: Anne Munch, kandidat for Socialdemokratiet

Jeg var til kommunalbestyrelsesmøde den 12. oktober. Det glædede mig rigtig meget, at det tværpolitiske, gennemarbejdede budget blev vedtaget med så stort et flertal. Det tegner godt for velfærden i Stevns Kommune.

Til gengæld blev jeg meget forarget, og i mit stille sind rasende, da kommunens daglige leder kaldte anbringelse af udsatte børn i familiepleje for utidssvarende, ganske nytteløse og helt uden forskel for disse ofte meget sårbare børns opvækst.

Disse nedladende udtalelser vidner om manglende forståelse for, hvad det kræver for en familie at tage et eller flere bange, ulykkelige, til tider udadreagerende børn til sig. Men også for hvilken gevinst en god plejefamilie kan være for et sårbart barn. Det er et kæmpe arbejde 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Det er et meget stort ansvar, med mange tvivlsspørgsmål og frustrationer at tage et fremmed barn til sig. Min familie og jeg har i 10 år været aflastningsfamilie, der er plejefamilier både hos venner og familie, så jeg synes, at jeg har noget erfaring om dette.

Det dræner kommunekassen, og vi kan ikke holde til de store udgifter på børneområdet, blev der sagt. Det kan jeg til dels være enig i. Jeg mener bare ikke, at vi hverken kan eller skal undvære plejefamilier. En god plejefamilie kan være fremtidens gave til et udsat barn.

Vi skal derimod sætte meget tidligere ind overfor denne målgruppe. Måske allerede inden barnet bliver født. Tidlig indsats hedder det. Det er en investering i disse børn og deres familier og dermed vores medborgere. Samfundsøkonomisk en gevinst.  Måske det er det, der hedder næstekærlighed?

Anne Munch

Nummer 2 på den socialdemokratiske liste.