Personalet bliver længere i Stevns Kommune

Medarbejderne i Stevns Kommune hører til de mest trofaste over for deres arbejdsplads på Sjælland.
Medarbejderne i Stevns Kommune hører til de mest trofaste over for deres arbejdsplads på Sjælland.

Medarbejderne i Stevns Kommune bliver i gennemsnit lidt længere på deres arbejdsplads end i andre kommuner – især på Sjælland. Ifølge en ny opgørelse var den såkaldte personaleomsætning i 2016 på 19,1 procent i Stevns Kommune – så mange (eller få) medarbejdere i kommunen skiftede job sidste år.

Sammenlignet med andre kommuner er personalet i Stevns Kommune imidlertid mere loyale over for deres arbejdsplads. På landsplan lå personaleomsætningen i 2016 på 21,3 procent – det er i øvrigt en stigning fra 19,5 procent i 2012.

Stevns ligger således næstlavest i Region Sjælland, hvor de mest loyale medarbejdere findes i Lolland Kommune med 18,6 procent udskiftning. Hvis man sammenligner hovedstadsområdet, ligger Stevns absolut i bund – her topper Frederiksberg i hele landet med 28,5 procent udskiftning af medarbejderne på et år.

Tallene stammer fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velværd (Vive), der noterer, at der generelt er størst personaleomsætning i hovedstadsområdet og i Østjylland.

I Stevns Kommune glæder borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) sig over den lille udskiftning i personalet.

– Jeg ser tallene som et udtryk for det gode arbejdsmiljø, som vi har i Stevns Kommune, da en lav personaleomsætning har stor værdi for de borgere, som har brug for den kommunale service i hverdagen. En lav personaleomsætning betyder nemlig, at borgere, som f.eks. får pleje i hjemmet, i højere grad vil møde de samme ansatte i stedet for at skulle forholde sig til et nyt ansigt hver gang, siger han.