Penge til drift af nye stier

Helle Merete Jørgensen var initiativtageren, der under den forgangne generalforsamling hos Rødvig Borgerforening talte varmt for projektet med at etablere Kløverstier. Nu trækker man så i arbejdstøjet for at materialisere ideen.
Helle Merete Jørgensen var initiativtageren, der under den forgangne generalforsamling hos Rødvig Borgerforening talte varmt for projektet med at etablere Kløverstier. Nu trækker man så i arbejdstøjet for at materialisere ideen.

Efter borgermøde om rekreative stier i Stevns Kommune i marts sidste år, var der nogle borgere som skrev sig på at arbejde med at udvikle Kløverstier i Rødvig. Det bliver nu en realitet, og efter etablering af stierne, vil de blive overdraget til Stevns Kommune, der derfor efterfølgende skal stå for vedligehold og drift. Derfor har Natur-, Fritids- og Kulturudvalget netop sat 10.000 kroner årligt af til vedligeholdelse af stierne.

Ud over dette har Friluftsrådet bevilget 25.000 kroner til projektet og arbejdsgruppen har også søgt Udlodningsmidlerne.