Påbud til Stevns er allerede efterkommet

Påbud til Stevns er allerede efterkommet
Stevns Kommune har fået et påbud fra Ankestyrelsen om, at de 10 sager, hvor der har været anvendt ekstern konsulentbistand efter "no cure no pay"-princippet, skal gå om. Men det er allerede sket i november på kommunens eget initiativ. Arkivfoto
Stevns Kommune har fået et påbud fra Ankestyrelsen om, at de 10 sager, hvor der har været anvendt ekstern konsulentbistand efter "no cure no pay"-princippet, skal gå om. Men det er allerede sket i november på kommunens eget initiativ. Arkivfoto

Ankestyrelsen har nu lukket sagen om 30 danske kommuner, der har gjort brug af private konsulenter til afgørelser på socialområdet. 11 af disse kommuner har, ifølge styrelsen, handlet i strid med lovgivningen, fordi de har aflønnet konsulentfirmaerne efter no cure no pay-princippet, hvor konsulenten kun fik løn, hvis der kunne anvises en besparelse. Dermed har konsulenten haft en tilskyndelse til at skære ned, og det krænker borgernes retssikkerhed.

Stevns Kommune har i to tilfælde brugt en ekstern konsulent til udarbejde et udkast til afgørelse, fordi kommunens egen sagsbehandler var fraværende. Hertil kommer tre andre sager, hvor konsulenten har udarbejdet et referat, da sagsbehandleren blev sygemeldt. Arbejdet blev udført af firmaet: Brorson Consult, der skulle gennemgå kommunens aftaler med leverandører af botilbud for socialt anbragte borgere med det formål at nedbringe kommunens samlede omkostninger. Kontrakten blev udformet, så de eksterne konsulenter blev aflønnet med 10 procent af den samlede årlige besparelse i de sager, hvor betalingen til leverandøren blev nedsat. Af de 25 borgersager, som var omfattet af kontrakten med konsulenten, førte 10 sager til afgørelser. I seks sager blev støtten nedsat, og i fire sager blev støtten sat op.

Ankestyrelsen har nu givet et påbud til de 11 kommuner med ulovlig praksis med instruks om, at alle sager skal gå om. Den beslutning blev dog allerede i november efterkommet i Stevns Kommune, hvor alle 10 afgørelser blev genoptaget for at være sikker på, at de hviler på et sagligt grundlag.