Omstridt lokalplan er endeligt vedtaget

Allerede i efteråret 2017 var der stor interesse for lokalplanforslaget, som dengang hed 160. Mange mennesker var mødt til borgermøde i Strøbyhallen, hvor det daværende Plan- og Teknikudvalg trak forslaget tilbage på selve mødet.
Allerede i efteråret 2017 var der stor interesse for lokalplanforslaget, som dengang hed 160. Mange mennesker var mødt til borgermøde i Strøbyhallen, hvor det daværende Plan- og Teknikudvalg trak forslaget tilbage på selve mødet.

Normalt vedtages lokalplaner i fagudvalget, og det sker som regel i fuld politisk enighed efter, at forslaget har været i offentlig høring.

Men lokalplan 186 for Strandroseparken i Strøby Egede blev først vedtaget i Kommunalbestyrelsen efter en længere debat, og da det kom til afstemningen, var der syv medlemmer, som ikke kunne stemme for planen. Sagen var begæret i Kommunalbestyrelsen af Varly Jensen (DF), fordi han var utilfreds med, at der bygges for meget på området, skriver DAGBLADET Stevns.

– Det har borgerne gjort os opmærksom på, men det nytter åbenbart ikke noget. Kan folk overhovedet komme til os med deres synspunkter? Denne sag afspejler meget tydeligt, at vi mangler en helhedsplan for hele kommunen, sagde Varly Jensen, der kaldte det »manipulation af debatten« at påstå, at borgernes synspunkter var imødekommet.

Formanden for Plan-, Teknik- og Fritidsudvalget: Flemming Petersen (V) forsvarede imidlertid lokalplanen og dens bebyggelsesgrad:

– Vi har en tommelfingerregel for nye bebyggelser, der siger 10 enheder pr. hektar som gennemsnit – med fem-otte enheder for åbent lavt byggeri og cirka 20 enheder for tæt lavt. Lokalplanen giver mulighed for at bygge 63 tæt lave og 32 åbent lave, i alt 95 boliger på 7,4 hektar, sagde han.

Ved afstemningen valgte Ellen Knudsen at stemme blankt, mens hendes partifælle: Mikkel Lundemann Rasmussen stemte for lokalplanen sammen med resten af flertalsgruppen. Imod stemte en samlet opposition på seks medlemmer fra Nyt Stevns, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.