Nyt politikersvar til John Bramm

Salg af Kystvejen 270 er lagt ind i budgettet

Rikke

Jeg arbejder jo med politik, så det må nødvendigvis afspejle sig i mine politikersvar, ligesom retskaffenhed er mig magtpåliggende.

Det glæder mig, at du har læst valgprogrammet ”12 Stevnsmål”, hvor et af dem hedder ”Grøn hverdag”. Heri tages ansvar ”- for de forandringer, der gør Stevns mere grøn”. Nordstevns er jo ikke brolagt fra ende til anden, og jeg mener fortsat det er muligt at finde et lokalt, grønt åndehul. Grunden på kystsiden af vejen er tilgængelig og der er ca. 1 km. til stranden ved Strøby Ladeplads.

Loyalitet bag fælles beslutninger er socialdemokratisk politik. Loyaliteten går her på, at vi som politikere, med forskellige holdninger til mangt og meget, sammen arbejder for et bedre lokalsamfund. Her har vi derfor fundet, at en ny lokalplan skal udarbejdes. Undervejs inddrages borgere via møder og høringssvar.

De mange læserbreve er også blevet læst og besvaret, så opmærksomhed er der da om lokalplanen.

Den endelige vedtagelse af et lokalplanforslag hviler ikke på at genere flest mulige borgere, andre projekter eller lunkne, økonomiske overvejelser. Den hviler på en fælles beslutning i kommunalbestyrelsen og et demokratisk vedtaget lovgrundlag, jeg som folkevalgt politiker, naturligvis bygger på og arbejder ud fra.

Henning Urban Dam

Borgmesterkandidat, Socialdemokratiet