Nyt om Stevns Kommune

Store Heddinge: Torsdag aften den 19. januar i sidste uge blev årets første kommunalbestyrelsesmøde afholdt i byrådssalen på rådhuset.

17 af de 19 folkevalgte medlemmer deltog, mens der var afbud fra SF’s Julie Hoff Sørensen og Nyt Stevns’ Mogens Haugaard.

På godt en time blev ti punkter på den åbne dagsorden behandlet.

Alba fra DR’s Pigekor sang for

Det er en fast tradition, at de månedlige kommunalbestyrelsesmøder indledes med fællessang. Valg af sang foregår på skift blandt de repræsenterede partier, og torsdag i sidste uge var det Enhedslistens Sejer Folkes tur til at bestemme.

Ofte er det klassikere fra højskolesangbogen, der synges højt. Men denne gang havde Sejer Folke valgt en helt ny sangtekst, der er at finde i den nyligt udgivne bog “Tal-digte”, skrevet af kunstner, tidligere skolelærer og tryllekunstner Erik Jensby fra Hellested.

– Digtet handler om tallet “66 millioner”, som er cirka det antal år, der er gået, siden Meteoren baldrede ind i jorden og skabte den femte masseuddøen af arter, bl.a. dinosaurerne. Men det gav, som bekendt, også plads til udviklingen af pattedyrene, og dermed menneskene, og er en af forudsætningerne for, at vi står her i dag, indledte Sejer Folke, inden han introducerede Alba Alvilde:

– Jeg vil tro, at de fleste af jer kender melodien, men jeg har alligevel allieret mig med en af pigerne fra DR’s Pigekor: Alba Alvilde, som vil synge for og gelejde os sikkert gennem sangen, sagde han.

Alba er Sejers barnebarn. Hun er født på Stevns men bor i dag på Christianshavn. Hun havde denne torsdag aften taget turen til Store Heddinge og med sin smukke, lyse stemme sang hun solo det første vers på menuetten fra Elverhøj.

Herefter stemte kommunalbestyrelsens medlemmer i på både versene og omkvædet, som går således:

Et Stjerneskud, en meteor. Som ramte helt tilfældigt. Og baldred’ ind i vores jord. Så, ih hvor er jeg heldig!

Sangen blev fremført første gang ved åbningen af Stevns Klint Besøgscenter den 15. oktober sidste år.

Vil børnekulturhus slagte voksenbibliotek?

Den første beslutning handlede om frigivelse af en anlægsbevilling på 750.000 kroner til etableringen af et Børnekulturhus på biblioteket i Hårlev, hvilket blev godkendt uden debat.

Til gengæld blev der fra Jørgen Larsens (Nyt Stevns) side rejst en bekymring for, om biblioteket for de voksne bliver ’slagtet’, som han udtrykte det.

Udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AEKT), Bjarne Nielsen (V) kvitterede med, at han ved en tidligere rundvisning på biblioteket i Hårlev – som var anført af biblioteksleder May-Britt Diechmann – oplevede, at bibliotekslederen gjorde meget ud af at understrege, at der stadig vil være plads til voksne.

– Jeg er sikker på, at det nye Børnekulturhus i Hårlev bliver et sted med meget aktivitet, uanset alder, sluttede udvalgsformanden.

Samme sag behandlet seks gange

Andet punkt på den åbne dagsorden var indstillet af Jørgen Larsen (Nyt Stevns), som også er medlem af AEKT-udvalget, der ønskede et nærmere eftersyn af tildelingen af kulturpuljemidler til Scandinavian Cello School (SCS).

Han satte dels spørgsmål tegn ved, om der er tale om en forening. Desuden fandt han ikke bilagene tilstrækkelige til at dokumentere, at pengene var gået til musikerne og ikke til transport.

– Jeg har ikke noget imod cello-skolen, de er rigtig dygtige, men når man har snablen i kommunekassen, skal man følge reglerne. Jeg har spurgt forvaltningen og har ikke fået svar, sagde Jørgen Larsen, der efterlyste kvitteringer som dokumentation.

Igen kom udvalgsformanden for AEKT på banen:

– Det er en sag, der er blevet grundigt behandling. Det er sjette gang, at sagen er på dagsordenen, konstaterede Bjarne Nielsen (V) og forklarede videre, at der på ét udvalgsmøde er givet mundtlig orientering af SCS, at der skulle være stiftet en forening – hvilket hans partifælle Rasmus Englund senere bekræftede ved et hurtigt tjek på SCS’s hjemmeside – at en plan er blevet fremlagt og at regnskabet er vedlagt som bilag til sagen.

Bjarne Nielsen kunne tilføje, at der på seneste udvalgsmøde er givet tilsagn om igen i år at støtte SCS med 60.000 kroner fra Kulturpuljen. I 2022 blev der udbetalt et tilskud på 75.000 kroner til SCS.

Plan for affald frem til 2034

Som Stevnsbladet tidligere har skrevet om, er implemeteringen af det nye affaldssorteringssystem blev godt modtaget af borgerne i Stevns Kommune og målene er nået før tid.

– Vi nåede ret hurtigt op på målet om 50 procent i genanvendelsestallet, et krav som først skal opfyldes i 2025, og vi er kommet endnu højere nu, forklarede udvalgsformand for Plan-, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V).

På mødet var affaldsplanen for 2022-2034 sendt til godkendelse efter at have været sendt i offentlig høring i otte uger. Der er ikke indløbet nogle høringssvar og et planlagt borgermøde ifm. høringsperioden blev aflyst, da kun to borgere havde tilmeldt sig.

– Det tolker jeg som om, at vi er rigtig godt tilfredse med den ordning, vi har fået, sagde Flemming Petersen og supplerede med oplysningen om, at over 30 kommuner endnu ikke er startet, men har søgt om og fået udsættelse.

Med planen ønsker Stevns Kommune at udbrede den cirkulære tankegang i den kommunale affaldshåndtering samt at give borgerne mulighed for nemt at agere ansvarligt og ressourcebevidst i dagligdagen.

Planen indeholder bl.a. følgende fem temaer: 1. Mere direkte genbrug, 2. Udvikling af indsamlingsordningerne, 3. Mindre affald i naturen, 4. Øget sortering fra erhverv og 5. Stevns tager ansvar.

’Affaldsplan 2022-2034’ kan læses i sin fulde længde på Stevns Kommunes hjemmeside, hvor man bl.a. finder den som bilag under punkt 272 på dagsordenen til januar måneds kommunalbestyrelsesmøde.

Affaldsplanen for 2022-2034 blev godkendt. Eneste spørgsmål blev stillet af løsgænger Martin Henriksen, som ønskede svar på, om sortering af affald i erhvervslivet sker af frivillig vej.

– Nej, der er kommet nye krav, som virksomhederne skal følge. Udover de ti fraktioner, som private borgere skal sortere i, er der yderligere fire fraktioner, som erhvervslivet yderligere skal sortere deres affald i, svarede Flemming Petersen.

Fra årsskiftet er det et krav, at arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger. Desuden gælder, at har virksomheden produktionsaffald, skal det fortsat sorteres efter de krav, der har været gældende siden 2010. Man kan læse mere herom på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Elevator i Rådsalen

For øvrigt er Rådsalen på rådhuset i Store Heddinge, der blandt andet bruges til de månedlige kommunalbestyrelsesmøder, nu blev udstyret med egen elevator, således at adgangen til det store mødelokale, der også bruges til f.eks. vielser og receptioner, bliver nemmere for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Ind til nu har indgangen lige ved siden af rådsalen været mulig at bruge, omend der var et par lave trin, som skulle forceres på vejen.

(Foto: Rikke Michael Hansen)

Den nyopsatte elevator er færdigmonteret men afventer den endelige godkendelse. Når godkendelsen er på plads, vil man via hovedindgangen kunne komme uhindret frem til rådsalen.