Nyt fortov på Kystvejen

Snart kan man gå fra Prambroen til Vejs Ende.

Nyt fortov på Kystvejen

Det nye fortov kommer til at gå (til venstre i fotoet) fra dette sted og side af Kystvejen, og sammenkobles med det eksisterende fortov ved Stevnsvej. Projektet blev besigtiget af teknisk direktør Jesper Koziara fra Klar Forsyning, der til venstre ses sammen med Flemming Petersen, Jesper Feldballe, leder Vej & Materielgården Henrik Hedegård og Anders Valentin. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby Egede: Der er godt nyt til forgængere, som synes det er lige farligt nok at gå langs den snævre Kystvejen.

Senest 1. april vil en stor del af den smalle, tidligere sommerhusvej, få fortov for første gang.

Gavmilde John Fisk

Fortovet vil strække sig ca. 350 meter på selve kystsiden, og arbejdet påbegyndes inden vinterferien.

– Det startede for cirka 5 år siden, da fisker John Ring Nielsen, tilbød Stevns Kommune at lave en kommunal sti på en del af hans strandgrund, fortæller vejingeniør Jesper Feldballe Hansen fra kommunens vejteam.

Den gavmilde ”gave” fra John Fisk går fra hjørnet af Kystvejen og Brinken, et fiskesnørekast fra bådklubben Ege. Det nye fortov vil slutte ved Vallø Strandpark, tæt ved Netto.

– Først drejede det sig om en kommunal grussti, men nu bliver det i samarbejde med Klar Forsyning til et rigtigt fortov med kantsten, så man faktisk kan gå på fortov fra Prambroen via Brinken helt til Vejs Ende, indskyder formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V).

Sammen med teknisk direktør Jesper Koziara og projektleder Anders Valentin fra Klar Forsyning, var de i sidste uge på besigtigelse i området.

Hastigheden sættes ned

Det er et projekt, som mange nok vil få gavn af, idet trafikmålinger viser, at der i sommermånederne kører over 4.000 biler om dagen på den første del af Kystvejen, og efter afkørslen til Brinken er det forsat højt, nemlig ca. 2.600 daglige biler.

– Det bliver et forårsprojekt, så vi skal nå det inden påske. Det starter inden vinterferien og vil være færdigt senest 1. april, oplyser Jesper Feldballe Hansen, der sender en tak til Klar Forsyning for samarbejdet.

– Vi er jo i gang med et større kloakeringsarbejde i området, og vi skal lægge regnvandsledning ned under Kystvejen, så nu gør vi det hele samtidig, så vi ikke skal genere borgerne mere en én gang, forklarer Anders Valentin.

– Vi underborer røret grundet det meget grundvand, så i arbejdsperioden kommer der blot 3 huller i selve vejen. Måske kommer der lysregulering mens arbejdet står på, eller det bliver bilisterne, som må selvregulerer kørslen, tilføjer Jesper Feldballe Hansen og fortsætter:

– Det kommer også til at berøre 10 lysmaster, som bliver flyttet ind på den anden side af det nye fortov, mod vandet. Der kommer en 10 cm. høj kantsten mod kørebanen, og på Kystvejen laveste punkt, ved Netto og det nye byggeri, vil hastigheden blive sat ned til 30 km. i timen, fortæller han.

Det nye fortov kobles til det eksisterende fortov ved Vallø Strandpark 3, hvilket betyder at vejen dér snævres ind, og der vil sandsynligt blive opstillet en B 19-færdselstavle, om at modkørende færdsel skal holde tilbage.

– Der bliver også et mindre ”kystsikringsarbejde”, idet der bygges betonelementer, som sikrer at vandet ikke kan stige og oversvømme vejen. Samtidig opgraderer vi lysmasterne med LED, som en del af kommunens plan med energibesparelser, siger Flemming Petersen.