Ny kulturaftale for især børn og unge

Ny kulturaftale for især børn og unge

KlausS

Ny kulturaftale indgået mellem kulturministeren og Kulturregion Storstrøm,

hvorunder Stevns Kommune hører

(Arkivfoto: Billedskolen)

Stevns: I de næste fire år vil 12 kulturregioner rulle 29 indsatsområder og utallige projekter ud til glæde for især børn og unge.

Det sker gennem de såkaldte kulturaftaler, der er blevet indgået med kommunerne, og som kulturminister Joy Mogensen (S) har underskrevet.

I den kommende fireårige periode har 73 kommuner ønsket at indgå en aftale med kulturministeren. Det er 75 procent af alle kommuner.

Fokus i kulturaftalerne er at koordinere en fælles indsats for udvikling af kunst- og kulturlivet, og i de kommende fire år vil initiativerne hovedsageligt være rettet mod børn og unge.

Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner udgør Kulturregion Storstrøm, der er med i aftalen.

– I Kulturregion Storstrøm har vi opbygget et stærkt arbejdsfællesskab på tværs af kommunerne, der gør det muligt at skabe og udøve kultur i et omfang, som ikke ville kunne lade sig gøre uden en fælles aftale. De næste fire år fokuserer vi på medinddragelse af børn og unge op til 25 år inden for især film, design og scenekunst, og hvordan kulturen kan bidrage til den bæredygtige udvikling i kommunerne, udtaler formanden for Kulturregion Storstrøm, René Tuekær.

– Med de nye aftaler styrker staten og kommunerne sammen børn og unges aktive deltagelse i kulturlivet. Det er for mig den helt centrale nøgle til at udvikle fremtidens kulturliv. Samtidig er lokalt engagement og frihed til nytænkning hjørnesten i konceptet og nøglen til aftalernes succes. Jeg er glad for, at vi har lavet nogle aftaler, der rækker helt frem til 2024, så vi har nogle faste og stabile rammer for kulturregionernes arbejde, siger kulturminister Joy Mogensen.

Aftaleperiode for de nye kulturaftaler løber fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2024.

Statens bidrag til udviklingsinitiativerne er 20,1 mio. kr. årligt i 2021-24 fra ’Puljen til kultur i hele landet’, som kommer fra udlodningsmidlerne. Sammen med kulturregionernes samlede egenfinansiering på 27,8 mio. kr. i 2021 udgør de den økonomiske ramme for kulturaftalerne.

rmh