Naiv ledelsesform

Af Gitte Claumarch, Køgevej, Hårlev

Kommentar til Ralf Klitgaard Jensens svar på bekymringsbrev om Hotherhaven Plejecenter.

Den naive ledelsesform går åbenbart op gennem hele systemet i Stevns kommune.

Man kvæler, latterliggøre og ignorerer enhver kritik, i stedet for at løse problemerne. Det gælder både overfor ansatte, pårørende og kommunens borgere.

Den uhensigtsmæssige adfærd, som du kalder det, blandt en gruppe medarbejdere på Hotherhaven H4 H5, har ikke skabt det dårlige arbejdsmiljø. Det kan ikke være uhensigtsmæssigt adfærd at kritisere en ledelse der ødelægger en ellers god arbejdsplads.

Kritikken har man fra ledelsens side, valgt at bekæmpe ved fyringer, trusler og adfærdssamtaler.

Den gruppe, du omtaler, er gamle loyale medarbejdere, med mange års ansættelse i kommunen. Det er påfaldende, at de store problemer på Hotherhaven H4 H5, falder sammen med ny ledelse.

Der har hverken fra ledelsen eller kommunen været interesse i at samle de involverede parter til en dialog.

Du har heller ikke undersøgt om der er hold i vores kritik.

Det ville klæde kommunen at tage kritikken alvorlig og igangsætte en undersøgelse. Jeg kan ikke komme med konkrete eksempler, da jeg derved overtræder min tavshedspligt.

Kommunen har på intet tidspunkt ønsket at høre nærmere om forholdene, hverken fra opsagte, langtidssygemeldte, nuværende og tidligere medarbejdere.

Det hjælper ikke, at medarbejderne kommer til samtale med ledelsen, når ledelsen er en stor del af problemet, og klagerne ikke kommer videre.

At hyre konsulent til personalet, hjælper heller ikke stort, når personalet føler sig truet til tavshed. Jeg ser mange eksempler på den nedladende måde, andre kritiske læserbreve om de ældres forhold, bliver svaret på af kommunens ledere.

Vi bør kæmpe for at sikre vores ældre og kommunens personale ordentlige forhold, hvor problemer bliver løst og ikke fejet under gulvtæppet, og kritik bliver behandlet med respekt. Ingen problemer bliver løst ved at kvæle kritikken.

Svar på ovenstående læserindlæg: Hotherhaven er et godt sted at bo og arbejde.

Der er ikke noget nyt i det, du lægger frem, og jeg har ikke ændret syn på sagen siden sidste uge.

Jeg oplever, at der er den tillid mellem medarbejdere og ledelse, der skal til for at skabe den nødvendige omstilling, og jeg har derfor ikke noget nyt at tilføje, lyder det fra Ralf Klitgaard Jensen, der er direktør i Stevns Kommune.