Movia lægger op til tog hvert kvarter mellem Hårlev og Køge

Østbanen: Når skinnerenoveringen er overstået, er planen at opgradere køreplanen med hurtigere tog og flere afgange. De foreløbige planer lover direkte tog mellem Rødvig og Roskilde uden skifte undervejs fra december 2024.

Udspil fra Movia: Kvartersdrift mellem Hårlev og Køge

Et dobbelt togsæt på vej til Køge. Fra december 2024 er det planen, at togdelene fra henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads skal køre forskudt af hinanden med fire afgange i timen mellem Hårlev og Køge. Foto: Lokaltog

<p>Et mangeårigt politisk ønske fra især stevnske politikere ser ud til at gå i opfyldelse, når den igangværende udskiftning af skinner på Østbanen er afsluttet. Hvis tidsplanen holder, er anlægsarbejdet slut i sommeren eller efteråret 2024, og så er næste skridt en optimeret køreplan, der normalt skifter i december.</p>