Mindre brand på Hotherhaven

Mindre brand på Hotherhaven

KlausS

Stevns Kommunes plejecenter i Hårlev, Hotherhaven, har været ramt af en mindre brand i nat.

Alle er uskadte!

Hårlev: Branden opstod omkring køkkenet og nogle kontorlokaler, og ingen beboere eller medarbejdere har været i fare, selv om en gruppe beboere kortvarigt blev flyttet fra deres lejligheder.

Branden er formentlig opstået i forlængelse af et eftersyn af nødstrømmen, som har resulteret i, at der er kommet gløder ud på loftet, og som hen over nogle timer har udviklet sig til en mindre brand.

Tirsdag den 21. september kl. 22:39 rykkede brandvæsnet og politiet efter en alarmmelding om ildebrand på stedet. Det viste sig, at der ikke umiddelbart var synlige flammer, men der sås en røgudvikling fra taget på plejehjemmet.

Kort efter kl. 23:00 valgte brandvæsnet og politiet at foretage en flytning af 18 ud af plejehjemmets 34 beboere til en anden afdeling, således at beboerne kunne være i sikkerhed, såfremt røgudviklingen udviklede sig til en egentlig brand.

Brandvæsnet foretog i mellemtiden undersøgelse af årsagen til røgudviklingen, der efter al sandsynlighed kom fra ventilationssystemet i området ved plejehjemmets køkken. Der havde ikke været egentlig brand, så efter ca. 30 minutter kunne de forflyttede beboere vende retur til deres boliger på plejehjemmet. Ingen beboere eller personale på plejehjemmet var blevet påvirket af røgudviklingen, hvis årsag politiet nu skal undersøge nærmere for at få klarlagt årsagen hertil.

– Det er en stor forskrækkelse, når sådan noget sker, men vi glæder vi os over, at der kun er sket materiel skade, og at vi fik løst opgaven sammen med politi og brandvæsen. Vi vil bruge dagen i dag til at tale med beboerne om oplevelsen, så vi sikrer, at alle har det godt og er trygge i deres hjem, fortæller centerchef i Sundhed & Omsorg, Dorthe Kapler Holmboe.

Hotherhaven huser også Stevns Kommunes centralkøkken, men produktion og omdeling af mad til såvel plejecenterbeboere og borgere i eget hjem bliver ikke berørt.

(Arkivfoto: Erik Nielsen)